MỤC ĐÍCH: (Lý do tồn tại công việc này, nhằm đóng góp gì cho công ty)
·     Quản lý và triển khai các hoạt động hành chính nhân sự trong Công ty
·     Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí Giám đốc Nhân sự.

 

QUAN HỆ CÔNG TÁC: (Liệt kê các Khối/Phòng/Ban, đối tác bên trong & bên ngoài Công ty…)
Quan hệ nội bộ Quan hệ bên ngoài
·     Trực tiếp: Giám đốc kĩ thuật .

·     Gián tiếp: Các Khối/Phòng/Ban chức năng.

·     Làm việc trực tiếp với Người Lao động.

·     Đại diện Công ty làm việc với khách hàng, các nhà phân phối, đối tác mua bán hàng hóa

 

TẦM HẠN QUẢN LÝ: (Nêu các cấp độ/ hạn mức được phép quyết định)
Tài chính (tiền) Phi tài chánh (con người, tài sản)
Thực hiện ngân sách được công ty cấp trong từng thời kỳ. Quản lý các nhân sự trực thuộc của phòng.

 

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
1.   Sắp xếp, triển khai các chính sách/ kế hoạch phát triển kinh doanh từ phòng kĩ thuật đến các bộ phận. Hỗ trợ  Giám đốc trong việc điều hành, giám sát, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công;

2.   Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của phòng kĩ thuật và các đơn vị, thông qua báo cáo của từng đơn vị , đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu đã được hoạch định  mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo thực hiện theo sát theo mục tiêu và định hướng công ty đề ra;

3.   Xây dựng mối quan hệ với các đối cung ứng để đảm bảo nguồn hàng cho công tác AD của phòng

4.   Kiểm soát các công cụ đào tạo ( video , hình ảnh ) chuyên môn bảo mật của phòng kĩ thuật

5.   Hỗ trợ nhắc  Giám đốc điều hành các hoạt động hằng ngày:

–                 Kiểm tra vào toàn bộ công văn, hồ sơ, hợp đồng, tài liệu từ các Khối/Phòng/Ban trong công ty trình phê duyệt;

–                  Truyền đạt thông tin của GĐ tới các đơn vị và nhận thông tin phản hồi báo cáo GĐ;

–                  Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của GĐ;

–                 Ghi chép và sắp xếp các chương trình và thời gian họp của GĐ với các đối tác. Chuẩn bị các chuyến công tác của GĐ. Chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, gặp gỡ của GĐ với các đơn vị nội bộ trong công ty/ đối tác bên ngoài

–                 Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức sự kiện, hội thảo, họp giao ban, báo cáo tổng kết,…;

–                 Ghi chép biên bản và soạn thảo các văn bản thông báo, kết luận các cuộc họp có sự tham gia của GĐ hoặc được GĐ chỉ định;

–                  Thực hiện các công việc khác khi được GĐ phân công.

QUYỀN HẠN
1.             Phê duyệt các chứng từ theo ủy quyền của GĐ (nếu có);

2.             Được quyền yêu cầu cung cấp đủ nguồn lực, tài lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

3.             Thay mặt GĐ giải quyết/ điều hành công việc khi được ủy quyền (nếu có);

4.             Yêu cầu các Trưởng đơn vị/ nhân viên khác hợp tác và phối hợp trong công việc.

YÊU CẦU CHUNG/ CAM KẾT

 

1.  Trung thực và tận tụy trong công việc. Trung thành tuyệt đối về đường lối chủ trương, chính sách chiến lược phát triển của công ty.

2.  Bảo mật thông tin của Công ty.

3.  Am hiểu quy trình làm việc của từng đơn vị. Hiểu rõ định hướng/ mục tiêu của Công ty.

4.  Không hợp tác với công ty khác cùng ngành nghề.

Định kỳ báo cáo: Hàng tuần – chậm nhất là sáng thứ Ba hàng tuần hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Cấp báo cáo       : Giám Đốc.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
Thời gian Dụng cụ/ phương tiện làm việc
–   Số ngày làm việc trong tuần: 5,5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và nửa ngày thứ Bảy

–   Thời gian làm việc

Sáng: 08h00 – 12h00 Chiều: 13h00 – 17h00

–                        Laptop.

–                        Các loại văn phòng phẩm khác.

 

YÊU CẦU NĂNG LỰC: (Nêu trình độ học vấn, kiến thức, kỹ năng liên quan để đáp ứng công việc)
 

@ Trình độ học vấn (þ)

q PTTH     q TC          q CĐ

r Đại học q > Đại học

 

 

@ Trình độ ngoại ngữ (þ)

r Anh văn           þ Giao tiếp            q Chuyên ngành

q ………….            q Giao tiếp            q Chuyên ngành

q ………….            q Giao tiếp            q Chuyên ngành

q Không yêu cầu

 

@ Trình độ tin học (þ)

r Ms. Word         þ Ms. Excel

r Ms. PowerPoint þ Khác: Corel (để làm nội dung đăng báo)

q Không yêu cầu.

@ Kiến thức liên quan ·     Kiến thức quản trị, điều hành.

·     Kiến thức về kinh doanh, nhân sự, tài chính và quản lý bất động sản

@ Kỹ năng liên quan ·     Giao tế, nhìn nhận vấn đề, phán đoán sự việc.

·     Quản trị và định hướng con người cũng như tổ chức.

·     Có tố chất lãnh đạo và tầm ảnh hưởng.

@ Chứng chỉ đào tạo bắt buộc ·     Quản lý vận hành nhà chung cư

·     CEO

@ Khả năng làm việc ·     Lãnh đạo và định hướng tốt.

 

YÊU CẦU KHÁC: (Nêu kinh nghiệm & phẩm chất cá nhân cần thiết)
@ Số năm kinh nghiệm r Không yêu cầu.
@ Tính cách cá nhân ·     Chính trực, nhiệt huyết, liêm chính, tôn trọng.
@ Tác phong làm việc ·     Tích cực, cách hành xử luôn hướng về tổ chức. Thể hiện tính dẫn đầu và có trách nhiệm.

·     Tác phong chuyên nghiệp.

·     Quản trị con người và giải quyết tình huống tốt.

·     Sắp xếp công việc và quản lý thời gian khoa học.

@ Thể chất/Sức khỏe ·     Sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc.
@ Giới tính ·     Nam/nữ
@ Độ tuổi ·     Từ 22 đến 30
@ Ngoại hình ·     Ngoại hình gây thiện cảm.