CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thammyaura.vn sẽ nhận được thông tin của các khách hàng truy cập website khi đăng ký như sau: Thông tin của thành viên cung cấp khi điền số điện thoại hoặc điền form : Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, bí danh, cookie…

2. Mục đích sử dụng
Thammyaura.vn sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích thứ 2.2 trong mục này.

2.1 Chăm sóc, tư vấn những thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, giá cả và những ưu đãi khuyến mãi nếu khách hàng có nhu cầu.

2.2 Dùng để tuyên truyền, quảng cáo các thông tin, chương trình ưu đãi và khuyến mãi đến với khách hàng. Thông qua các hình thức quảng cáo do bên thứ 3 cung cấp như Google, Facebook, Zalo…

3. Sử dụng thông tin cá nhân:
Thammyaura.vn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng truy cập website theo luật pháp của Việt Nam.

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin:
Để giữ bảo mật các thông tin về số điện thoại, email, địa chỉ Facebook.. thammyaura.vn sử dụng kỹ thuật SSL (Secure Sockets Layer).

5. Cách thức để không nhận quảng cáo từ thammyaura.vn
Khách hàng truy cập có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo của Google để chỉnh sửa.