Aura khai trương cơ sở Rạch Giá

Chi Nhánh TP.HCM

Chi Nhánh Cần Thơ

Chi Nhánh Mỹ Tho

Chi Nhánh Long Xuyên